Objednávka


Osobné údaje

Položky objednávky

Položka Cena
Stavby, byty, garáže a ich zápis do katastra nehnuteľností 3. 10. 2022 / nečlen 49,00 €
Spolu: 49,00 €